Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
Το πλεονέκτημα της εταιρείας μας
- Mar 28, 2018 -

Η εταιρεία μας έχει περάσει την πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας ISO9001, και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας έχει καλύψει κάθε εργασία και σύνδεση της εταιρείας. Μια ποικιλία προϊόντων έχουν περάσει το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας σιδήρου πύργος δοκιμή κέντρο ποιότητας, το Υπουργείο Σιδηροδρόμων ποιότητα των προϊόντων ελέγχου και το κέντρο ελέγχου, την ποιότητα των προϊόντων όλα σύμφωνα με τα αντίστοιχα εθνικά ή βιομηχανικά πρότυπα. Όροι διαχείρισης της εταιρείας, καλός εξοπλισμός, ισχυρή τεχνική δύναμη, λογική διαδικασία παραγωγής για την εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων. Η πολιτική μας για την ποιότητα είναι: η καλή πίστη, η βελτίωση της ποιότητας, η ικανοποίηση του πελάτη.