Σπίτι > Η γνώση > Περιεχόμενο
Παράγοντες που επηρεάζουν την ραδιόφωνο Ραδιογωνιομετρική
- Sep 20, 2017 -

Στη διαδικασία εύρεσης κατεύθυνσης επικοινωνία ραδιόφωνο, την ακρίβεια των Ραδιογωνιομετρική επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

(i) μέσο μετάδοσης άνιση

Για την πραγματική εργασία, είναι σχεδόν αδύνατο να ανταποκριθεί η ιδανική πολιτεία του μέσο ομοιογενή μετάδοσης. Μέσο μετάδοσης άνιση επηρεάζει την κατεύθυνση της διάδοσης των ραδιοκυμάτων. Επομένως, όταν μετράμε τις ραδιοεπικοινωνίες, διαβιβάζονται μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

(ii) multipath κύμα συνοχή

Κατά τη διάρκεια της ραδιο μετάδοσης, την εμφάνιση πολλαπλών διαδρομών κύματος ή η παρουσία των δύο ακτινοβολίας στην περιοχή του σημείου κατεύθυνση, που θα προκαλέσει το ηλεκτρικό πεδίο να γίνει συνεκτικό πεδίο, με αποτέλεσμα την αμοιβαία παρεμβολές μεταξύ το ηλεκτρικό πεδίο , έτσι ώστε η κατανομή του χώρου είναι παρέκκλινε, επηρεάζοντας έτσι την ακρίβεια της μέτρησης, με αποτέλεσμα σφάλματα.

(iii) χαμηλής ακρίβειας μετρητικού εξοπλισμού

Η ακρίβεια της ασύρματης επικοινωνίας κατεύθυνσης μέτρηση εξοπλισμός επηρεάζει την ακρίβεια της μέτρησης της ανακοίνωσης ραδιόφωνο, όταν η ακρίβεια του εξοπλισμού είναι χαμηλή, είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί κανονική κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού πλευρική κατά την κατεύθυνση μέτρησης, και το αποτέλεσμα της κατεύθυνσης διαπίστωση θα είναι προκατειλημμένη και δεν έχουν κάποια αξιοπιστία.

(iv) παρεµβολές θορύβου

Θόρυβος μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια της κατεύθυνσης της μέτρησης. Κατά τη διάρκεια Ραδιογωνιομετρική, θόρυβο ή θόρυβο ενδοδιαμόρφωσης μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των Ραδιογωνιομετρική και να προκαλέσει σφάλμα.